Ghid despre activitatea de plantare

Temperaturile extreme, deficitul de apă din sol, eroziunea terenurilor, scăderea fertilității solurilor – sunt doar câteva dintre problemele care pot fi rezolvate prin plantarea de copaci. Fiecare dintre noi poate contribui la îmbunătățirea situației mediului prin implicare.  

 

În Eco Provocarea, plantarea este o activitate care deține un rol special și este valorificată pe măsură. În acest ghid vă vom oferi toate detaliile necesare despre activitatea de plantare: cum poate o echipă de concurs să se implice în activități de plantare, care sunt pașii pentru a participa la evenimente de plantare susținute de alte entități, de ce aveți nevoie pentru a organiza o plantare pe cont propriu și cum se punctează aceste activități în concurs. 

 

Cum poate o echipă de concurs să se implice în activități de plantare? 

 

O echipă înscrisă în Eco Provocarea se poate implica în activități de plantare de puieți în două moduri. În funcție de factori precum bugetul, oportunitățile locale, terenurile din zonă, o echipă poate planta astfel: 

 

  • Prin organizarea plantărilor pe cont propriu. 
  • Prin participarea la evenimente de plantare locale, organizate de alte entități (precum ONG-uri, ocoale silvice). 

 

Echipa mea dorește să participe la plantări organizate de alte entități, ce ar trebui să știm? 

 

Mai întâi, echipa de concurs va trebui să se informeze în legătură cu oportunitățile care apar la nivel local în materie de plantări. Aceasta poate căuta ONG-uri, se poate informa de la primărie sau luând contact cu Ocolul Silvic din zona respectivă. 

 

De obicei, atunci când echipa de concurs, împreună cu voluntarii implicați de aceasta, va participa la evenimentele de plantare organizate de alte entități, aceasta va primi toate materialele și informațiile necesare de la organizatorii plantării respective.  

 

Pentru ca echipa de concurs să se poată implica în activități de plantare organizate de alte entități, va fi nevoie de încheierea unor parteneriate, în urma cărora echipa va putea primi adeverințe care atestă numărul de puieți plantați de voluntarii aduși de aceasta. Acest pas este foarte important, demonstrând veridicitatea activității care va fi punctată în concurs (de asemenea, acest pas este util pentru școala dumneavoastră pentru raportarea implicării în săptămâna verde, conform metodologiei). 

 

Atunci când vor raporta, atât echipele care au participat la plantări organizate de alte entități, cât și cele care organizează pe cont propriu, vor trebui să introducă următoarele:  

 

  • Adeverință eliberată de organizatorul evenimentului de plantare – din care să reiasă numărul de puieți plantați, data și locul evenimentului și numărul de voluntari aduși de echipa de concurs; 
  • Minim 5 fotografii relevante din timpul evenimentului (de exemplu: cu puieții, cu participanții din partea echipei de concurs, cu modalitatea de plantare, cu amplasamentul/ locul unde s-a făcut plantarea, filmuleț din timpul evenimentului/evenimentelor etc.). 

 

Echipa mea dorește să organizeze propriul eveniment de plantare, de ce trebuie să ținem cont? 

 

În cazul în care o echipă, în urma unor analize ale nevoilor locale și ale resurselor proprii, decide că dorește să organizeze pe cont propriu un eveniment de plantare, atunci ea trebuie să țină cont de următoarele aspecte: 

 

  • Să cunoască terenul unde va planta și să obțină un acord din partea proprietarului. Iată câteva sugestii de terenuri unde se pot realiza plantări: în fața blocului (cu acordul administrației publice), pe terenul propriu sau al unei persoane cunoscute (cu declarație pe propria răspundere a proprietarului), în curtea școlii sau grădiniței (cu acordul conducerii instituției), în curtea altor instituții sociale din zonă – cămin de bătrâni, persoane cu dizabilități etc. (cu acordul conducerii instituției) sau alte zone care aparțin primăriei și unde plantarea poate fi autorizată de acestea. 
  • Să se informeze de la specialiști despre tipul de puieți care se pretează zonei în cauză, cât și dacă terenul respectiv deține vreun status special din punct de vedere peisagistic. 
  • Să dispună de resursele materiale necesare: puieți, sapă, mănuși, cazma (pentru toți voluntarii), apă pentru udat, masa asigurată voluntarilor. Fonduri pentru acestea se pot obține prin mai multe moduri, pe care le vom detalia mai jos. 

 

Cum obțin fonduri pentru a organiza o plantare? 

 

Bugetul pentru plantări se poate obține prin diferite metode, nu recomandăm ca echipa de concurs să susțină evenimentele organizate de aceasta din fonduri proprii. După ce echipa analizează care sunt nevoile pentru eveniment, poate lua în considerare diferite tipuri de metode prin care să obțină susținere pentru evenimentul său. 

 

Acoperirea nevoilor prin sponsorizarea din mai multe surse 

Cea mai simplă metoda pentru obținerea resurselor necesare este prin cererea de susținere din partea diferitelor firme, instituții.  

De exemplu, o variantă pentru a obține puieții de plantat este prin apelul la ocolul silvic. Romsilva pune la dispoziție 600 de mii de puieți forestieri voluntarilor implicați în acțiuni de împăduriri. Pentru a beneficia de aceasta oportunitate, echipa trebuie să apeleze la ocolul silvic zonal și să afle dacă există evenimente de plantare în zona lor. În acest caz direcția se va ocupa de organizarea evenimentului și vă vor da detalii despre ce alte nevoi ar trebui să acoperiți.  

O altă variantă poate fi prin căutarea de ONG-uri care oferă pachete de puieți gratuite spre plantare. 

De asemenea, Ministerul Educației oferă, prin fondul pentru mediu, finanțare școlilor pentru Săptămâna Verde. 

Alte variante sunt să apelați la firme pentru diferitele nevoi pe care le mai aveți (masă, mănuși, autocar) pentru a vă sponsoriza cu obiectele respective. Pentru acest lucru este nevoie să se încheie un contract de sponsorizare cu școala.  

 

Plantările pot părea o activitate complicată. Este nevoie de multe resurse și implicare pentru a obține rezultate, însă satisfacția este pe măsură. Recomandăm echipelor de concurs să facă echipă cu entități deja experimentate în acest domeniu – Ocolul Silvic, ONG-uri, pentru a le ușura munca și pentru a obține rezultate calitative. Astfel, echipa de concurs se poate concentra mai mult pe plantare și mai puțin pe organizarea evenimentului.