Inițiative cetățenești

Cadru general Inițiative Cetățenești

Etapa a III-a Inițiative de Cetățenie Activă

 

În perioada 16 martie -31 mai 2024, se desfășoară cea de-a III-a etapă a concursului național Eco Provocarea, etapă ce aduce ca noutate oragnizarea, desfășurarea și posibilitatea raportării „Inițiativelor de cetățenie activă”.

Acest gen de activități, intitulate generic „Inițiative de cetățenie activă” sunt noutatea acestei ediții a Concursului Eco Provocarea. Ele au drept scop identificarea problemelor de mediu la nivelul comunităților locale și implicarea autorităților locale, mass media și cetățenilor în găsirea unor soluții pentru rezolvarea sau diminuarea lor.

 

Tipuri de activități acceptate în etapa III:

În cadrul acestor inițiative, se pot organiza diverse activități, cum ar fi:

 • Marș tematic
 • Târg de economie circulară
 • Gradină multifuncțională / amenajarea de spații verzi
 • Campanie de conștientizare
 • Petiție pe o temă aleasă de echipă împreună cu conducerea școlii
 • Conferință pe teme de mediu și cetățenie activă
 • Refacere trasee turistice/montane

Notă: Pentru alte tipuri de acțiuni de cetățenie activă, este necesară confirmarea prealabilă din partea coordonatorului de proiect.

 

Eligibilitate:

Sunt eligibile pentru raportarea Inițiativelor de cetățenie activă organizate pe parcurul întregii ediții doar:

 • Echipele înscrise în ediția a XIII-a și validate până la data de 30.04.2024;
 • Echipele care au organizat, desfășurat și raportat activități teoretice și practice în cel puțin o etapă de concurs.

 

Activitățile de cetățenie activă pot fi organizate pe parcursul întregului concurs, iar fiecare echipă (școală/liceu) poate realiza și raporta una sau mai multe inițiative de cetățenie activă.

 

Raportare:

Raportul final va fi realizat sub forma unui raport narativ și va cuprinde descrierea activităților desfășurate, însoțită de anexe precum: fotografii, flyere, afișe, filmulețe, printscreen-uri ale articolelor de presă sau linkuri relevante.

Raportul va fi întocmit conform modelului pus la dispoziție de către organizatori și va fi transmis  conform calendarului concursului, în perioada 31 mai – 5 iunie 2024.

 

Descarcă de aici- Model raport narativ-Etapa III

 

Jurizare și punctare:

Punctajul pentru aceste inițiative va fi acordat în două etape:

 1. În prima etapă, organizatorii vor analiza și vor evalua activitățile raportate pentru a se asigura că acestea respectă tematica, modul de organizare și bifează cât mai multe criterii prevăzute în grila de punctaj (ex. Inovație, Impact, Rezolvarea unei probleme reale de mediu, Vizibilitate, Implicare de experți, Rezultate, Beneficiari).
 2. În cea de a doua etapă, inițiativele care au trecut cu brio de prima etapă, vor fi evaluate de către un juriu format din reprezentanți ai sponsorilor, mass-media, reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene partenere, experți educaționali ai organizației ViitorPlus sau alte organizații neguvernamentale partenere.

 

Punctajele se vor acorda conform grilei de punctare de mai jos:

Untitled design

 

 

Cum se organizează un eveniment de inițiativă civică?

 

Stabilirea obiectivelor și a temei:

Definiți clar obiectivele inițiativei și tema principală pe care o veți aborda. Asigurați-vă că acestea sunt relevante pentru comunitatea voastră și că vă ajută să rezolvați o problemă sau să atingeți un scop specific.

 

Formarea unei echipe organizatoare:

Constituiți o echipă de organizare formată din elevi și profesori care să se ocupe de planificarea și implementarea inițiativei. Asigurați-vă că fiecare membru are roluri și responsabilități clare.

 

Planificarea logistică:

Stabiliți o dată și un loc potrivit pentru desfășurarea inițiativei. Asigurați-vă că locația este accesibilă și că dispuneți de resursele necesare pentru organizarea evenimentului (spațiu, echipamente audio-vizuale, materiale promoționale etc.).

 

Colaborarea cu parteneri și speakeri:

Identificați și contactați persoane sau organizații care ar putea susține inițiativa voastră. Acestea ar putea include experți în mediu, autorități locale, ONG-uri sau alte instituții relevante pentru tema inițiativei.

 

Promovarea evenimentului:

Folosiți diverse canale de comunicare pentru a promova inițiativa voastră, cum ar fi afișe, pliante, social media, site-ul școlii și comunicate de presă. Asigurați-vă că informați cât mai multe persoane despre eveniment și că îi încurajați să participe.

 

Organizarea activităților:

Planificați și implementați activitățile alese pentru inițiativă (cum ar fi discursuri, prezentări, ateliere practice, petiții sau alte forme de implicare a comunității). Asigurați-vă că fiecare activitate este bine coordonată și că se desfășoară conform planului realizat anterior.

 

Evaluarea și raportarea rezultatelor:

Colectați feedback-ul participanților și căutați evaluarea inițiativei în ansamblu. Analizați rezultatele obținute și identificați lecțiile învățate pentru viitoarele inițiative. Diseminați public rezultatele inițiativei – online sau printr-o întâlnire. Raportați rezultatele în Eco Provocarea, conform regulamentului de concurs – modelului primit de la organizator.

 

Echipa Eco Provocarea vă urează succes în inițiativele pe care vi le propuneți!