FAQ

Despre înscriere

1.Cum mă pot înscrie în concurs?
O echipă se poate înscrie în concurs completând formularul de înscriere disponibil la următorul link: https://www.surveymonkey.com/r/SWTWZN5.
2.Care este termenul limită pentru înscrierea în concurs?
Înscrierea în concurs se poate face până la 15 decembrie 2023.
3.Cine poate înscrie o echipă în concurs?
Profesorul desemnat coordonator. Formularul de concurs se completează o singură dată, de către profesorul coordonator. În principal, acesta va introduce date despre instituția de învățământ pe care o reprezintă, categoria de concurs la care se înscrie echipa (Juniori/Liceeni) și date despre ceilalți profesori care fac parte din echipă.
4.Am completat formularul de înscriere, ce urmează?
După completarea formularului de înscriere, urmează etapa de validare. Organizatorii vor reveni cu un email de confirmare a înscrierii în formular în 1-2 zile lucrătoare, către profesorul coordonator. Acest email va conține documentele necesare validării echipei și protocolul de colaborare cu instituția de învățământ.

*Daca nu primiți acest email, va rugăm sa ne scrieți un email la adresa [email protected] sau [email protected] (Lucia Cojocaru – Coordonator Eco Provocarea Liceeni și Juniori)

Apoi, profesorul coordonator va fi introdus în grupul de comunicare de WhatsApp al concursului, unde va primi anunțuri pe toată durata desfășurării concursului.Despre regulament

5.Unde pot găsi Regulamentul Oficial al concursului?
Regulamentul Oficial al concursului este disponibil pe site-ul https://www.ecoprovocarea.ro la secțiunea “Despre concurs” (sub paginile Eco Provocarea Liceeni sau Eco Provocarea Juniori din meniul principal).
6.Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a-mi înscrie școala în concurs?
Orice școală primară, gimnazială sau liceu, public sau privat, se pot înscrie în concurs. În momentul înscrierii, echipa va alege ce categorie reprezintă: Juniori (școală primară/gimnazială) sau Liceeni. Dacă instituția cuprinde atât ciclul primar, gimnazial cât și liceal, atunci se pot înscrie două echipe ale aceleiași instituții, care vor concura pentru categorii de vârstă diferite. Școlile postliceale și grădinițele pot face activități specifice concursului, însă nu se supun Regulamentului Oficial. Echipele reprezentante ale grădinițelor pot beneficia doar de diplome la finalul concursului.
7.Cui se adresează concursul?
Concursul se adresează elevilor de școală primară, gimnaziu sau liceu. Prin înscrierea în concurs, aceștia, împreună cu profesorii coordonatori, vor desfășura activități educaționale și practice de protecția mediului pe toată perioada anului școlar.
8.Ce urmează după validarea echipei?
După validarea echipei, aceasta poate începe să desfășoare activități, conforme cu etapa indicată de calendarul de concurs. Activitățile trebuie contorizate și strânse dovezi pentru ele, așa cum sunt explicate în Regulamentul Oficial, pentru ca în perioada de raportare să fie introduse în formularul dedicat.
9.Care este perioada de desfășurare a concursului?
Perioada de desfășurare a concursului este între 4 octombrie 2023 – 31 mai 2024.
10.Care sunt etapele concursului?
Concursul se desfășoară în 3 etape, cu perioade de raportare între ele.

Calendarul concursului:
Înscriere + activități educaționale: 4 octombrie – 15 decembrie 2023
Activități educaționale + Activități practice: 16 decembrie 2023 – 15 martie 2024
Activități educaționale + Activități practice + Inițiative de cetățenie activă: 16 martie 2024 – 31 mai 2024.

Perioadele de raportare:
Raport I : 16 – 22 decembrie 2023
Raport II : 16 – 22 martie 2024
Raport final: 31 mai – 5 iunie 2024

11.Când se consideră că o echipă este activă în concurs?
O echipă este considerată activă după ce a fost validată, a efectuat și raportat cu succes cel puțin 3 ateliere educaționale susținute și o activitate practică la alegere. Doar echipele active vor primi diplome și adeverințe la finalul concursului.
12.Din câți membri poate fi formată o echipă?
O echipă poate fi formată din minimum 5 – maximum 30 de elevi și 1 – 5 profesori coordonatori.
12.a.Același profesor poate coordona și o echipă de juniori și o echipă de liceeni?
Da, un profesor poate coordona 2 echipe de concurs – fie că vorbim despre situația juniori/liceeni ai aceleiași unități de învățământ, fie că vorbim despre echipe reprezentând școli/licee diferite.
13.Ce atribuții are o echipă înscrisă?
Echipa înscrisă își va reprezenta instituția de învățământ planificând, organizând și desfășurând activități teoretice și practice, specifice etapei de desfășurare a concursului, și va fi eligibilă pentru premiu, dacă este activă. Alte persoane care participă sau ajută la activitățile desfășurate de echipă sunt voluntari sau beneficiari, aceștia nu fac parte din Echipa Oficială.
13.a.Planul activităților din concurs este făcut de Viitor Plus sau este la decizia fiecărei școli?
Fiecare școală/echipă înscrisă în concurs planifică și organizează activități în funcție de timpul membrilor echipei de concurs, nevoilor comunității locale, oportunităților ce se ivesc pe plan local (susținere ateliere non-formale la cât mai multe clase din propria școală și în alte școlii neînscrise în concurs; activități de igienizare organizate împreună cu autorități locale, alți parteneri; campanii de plantare organizate în apropierea localității din care este școala, posibilitatea implementării unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor etc.)
14.Ce este un “ecoambasador”?
Folosim termenul de “ecoambasador” pentru profesorii sau elevii care fac parte din Echipa Oficială de concurs.
15.Ce presupune o activitate educațională?
Desfășurarea activităților educaționale presupune ca echipa să se folosească de materialele educaționale puse la dispoziție la adresa https://www.viitorplus.ro/educationale/ sau de cunoștințele dobândite de profesori prin participarea la webinarele Viitor Plus pentru a susține un atelier nonformal de educație pentru mediu la o oră de curs (beneficiarii pot fi orice clasă de elevi).
16.Ce presupune o activitate practică?
Activitatea practică poate fi de 3 feluri: de plantare, de igienizare, de reciclare sau inițiative de cetățenie activă. Echipele pot realiza aceste activități în cadrul școlii/liceului pe care îl reprezintă, cu ajutorul voluntarilor recrutați de ecoambasadori și cu ajutorul altor instituții, acolo unde este cazul (ocolul silvic, firme de salubritate etc.)
16.a.Viitor Plus asigură ridicarea materialelor reciclabile sau le predăm către colectori specializați din zona în care este școala?
Predarea materialelor reciclabile se face către firme specializate în colectarea și valorificarea de materiale reciclabile care funcționează în orașul / județul din apropierea școlii / liceului.
16.b.Viitor Plus pune la dispoziție puieții și terenul pentru organizarea activităților de plantare? Dar activități de igienizare, organizează Viitor Plus?
Nu, fiecare unitate școlară înscrisă în concurs contactează autoritățile locale (ONG-uri, Ocoale Silvice din zona în care funcționează), cu care vor încheia un parteneriat și vor participa la evenimentele pe care aceste instituții le organizează. De asemenea, activitățile de igienizare sunt organizate de fiecare echipă de concurs în parte sau în parteneriat cu instituțiile locale / ONG-uri.
17.Ce reprezintă activitățile tip inițiative de cetățenie activă?
Categoria “Inițiative de cetățenie activă” reprezintă activități de mediu creative, concepute și organizate în funcție de problemele de mediu identificate în comunitatea școlară/locală; ele încurajează creativitatea și imaginația cu condiția respectării criteriilor de punctare fiecărei echipe. Acestea pot fi: marșuri tematice, târguri de economie circulară, gradină multifuncțională/amenajarea de spații verzi, campanii de conștientizare, petiții pe o temă aleasă de echipă împreună cu conducerea școlii, conferințe pe teme de mediu și cetățenie activă, expoziție publică cu tematică de mediu, proiecte științifice de cercetare (ex. bicicleta cu alimentare electrică), refacere trasee turistice/montane. Pentru organizarea altor activități decât cele enumerate mai sus, validați mai întâi eligibilitatea lor în concurs cu organizatorii.
18.Cum se face raportarea activităților?
Raportarea activităților se face prin transmiterea datelor cerute în formularul de raportare. Formularele de raportare vor fi trimise către echipe în apropierea termenelor de raportare.
19.Cine sunt jurații și cum este evaluat progresul echipei mele?
După fiecare perioadă de raportare, organizatorii vor aduna punctajele obținute de echipe pentru activitățile educaționale și practice. În cazul activităților de tip “inițiațive de cetățenie activă”, acestea vor fi evaluate de un juriu desemnat, din care vor face parte reprezentanți ai sponsorilor, mass-media, reprezentanți ai ISJ-urilor partenere, experți educaționali ViitorPlus sau alte ONG-uri partenere.
20. Cum se punctează activitățile?
Pentru evaluarea impactului activităților, avem o formulă specială:
Cantitate x Punctaj x Cantitate/(nr. Total elevi din școală/liceu)
Cantitatea reprezintă rezultatele obținute pe o categorie specifică, în urma fiecărei activități desfășurate (Ex. S-a adunat o cantitate de 50 kg materiale reciclabile). Punctajul reprezintă valoarea corespunzătoare fiecărui tip de activitate indicate în tabelul cu punctaje (Este o valoare fixă, decisă în funcție de dificultatea activității – se regăsește în Regulamentul Oficial). Rezultatul este un calcul proporțional cu numărul total de elevi din școala/liceul respectiv. Formula a fost concepută astfel încât școlile să aibă șanse egale în concurs, indiferent de numărul de elevi.
21. Elevii din școala mea au strâns maculatură înainte de etapa a II-a din concurs, cea care presupune și activități practice. O putem raporta?
Da! Dacă elevii au maculatură de dus la reciclat sau au oportunitatea de a organiza și activități practice în etapa I (educațională) aceste activități pot fi susținute și contorizate în concurs, CU CONDIȚIA CA ele să fie raportate în etapa a II-a de concurs. Așadar, nu uitați să adunați și dovezile necesare pentru ele. Secționarea concursului pe 3 etape are rolul de a sugera un cadru de lucru organizat și de a face raportările mai ușoare.

Despre webinare

22. Ce subiecte vor fi acoperite în cadrul webinarelor?
În cadrul webinarelor susținute de Viitor Plus vor fi abordate teme precum reciclarea, colectarea separată a deșeurilor, plantarea, educația nonformală.
23. Cum mă pot înscrie pentru a participa la webinare?
Echipa de organizatori va transmite pe grupul de comunicare și pe paginile de social media ale concursului detalii despre fiecare webinar și modalitățile de înscriere.
24. Cine va susține webinarele?
Webinarele vor fi susținute de experți educaționali ai organizației Viitor Plus.

Despre premii

25. Ce premii primesc câștigătorii?
La categoria liceeni, premiile constau în locuri în Tabăra de Leadership pentru mediu Eco Provocarea din vara anului 2024. La categoria juniori, premiile constau în sume de bani care să fie cheltuite pentru achiziționarea de echipament prietenos cu mediul necesar în procesul instructiv-educativ. Pentru detalii privind numărul locurilor în tabără sau cuantumul premiilor dedicate juniorilor, vă rugăm să consultați regulamentul.
26. Când și cum vor fi desemnați câștigătorii?
În maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea raportării finale, organizatorii vor afișa pe site-ul www.ecoprovocarea.ro/clasamentul. Câștigătorii vor fi contactați pentru a afla cum pot intra în posesia premiului.

Despre beneficii

27. Ce obține un profesor înscris în concurs?
Profesorii care se implică în Eco Provocare primesc diplome și adeverințe, care pot fi valorificate în cariera lor. Astfel, își pot îmbogăți portofoliul profesional. De asemenea, au acces la webinare și materiale educaționale oferite de Viitor Plus.
28. Ce obține un elev înscris în concurs?
Elevii nu numai că învață despre mediu, dar și își dezvoltă abilități precum lucru în echipă, leadership și comunicare, care sunt esențiale în viața lor de adolescenți și viitori adulți. Aceștia vor obține diplome la finalul concursului și pot fi beneficiari ai premiilor.
29. Ce obține o școală înscrisă în concurs?
O școală înscrisă în concurs beneficiază de parteneriatul cu asociația Viitor Plus, consultanță în educația pentru mediu, formarea cadrelor didactice în educația pentru mediu, acces la materiale educaționale gratuite, oportunitatea de a implica comunitatea locală într-o experiență unică, cu impact pozitiv asupra mediului.

Întrebări generale

30. Care sunt obiectivele concursului?
Obiectivele concursului sunt de răspândi educația pentru mediu în rândul tinerilor, cu scopul de a forma tineri responsabili și conștienți de amprenta lor asupra mediului înconjurător.
31. Cine organizează concursul?
Concursul este organizat de asociația pentru dezvoltare durabilă Viitor Plus, prin programul Eco Provocarea.
32. La cine pot să apelez dacă am neclarități?
Întrebări specifice, care nu se regăsesc în această listă, pot fi adresate pe e-mail, către adresa [email protected] sau către Lucia Cojocaru, Coordonatorul Eco Provocarea Juniori și Liceeni, la adresa: [email protected]

Secțiune specială: Schimbări față de ediția trecută!

Concursul Eco Provocarea a luat naștere în 2010, ca o competiție între două județe ale țării. Astăzi, acesta are reprezentare la nivelul tuturor județelor. Pentru a păstra evoluția constantă a concursului, organizatorii îmbunătățesc în fiecare an structura generală a acestuia. Dacă ați participat anul trecut împreună cu elevii dvs., iată ce schimbări au avut loc la nivelul regulamentului:

Regulamentul cuprinde aceleași reguli atât pentru Juniori, cât și pentru Liceeni
Spre deosebire de ediția trecută, în care un liceu se putea înscrie cu 4 echipe (câte o echipă pentru fiecare categorie de concurs) anul acesta nu mai există această secționare. Va fi înscrisă o singură echipă la nivelul ciclului liceal, care va desfășura activități din toate categoriile. ! Nu este obligatoriu să bifeze toate categoriile. Condiția minimă pentru ca o echipă să fie considerată activă este ca aceasta să efectueze și raporteze cu succes cel puțin trei ateliere educaționale susținute și o activitate practică la alegere. În cazul Juniorilor, regulamentul a rămas la fel din acest punct de vedere.

Calendarul concursului
Secționarea concursului în 3 etape pentru a crea un cadru mai clar în organizarea activităților. Prima etape se concentrează asupra activităților educaționale, a doua etapa asupra activităților practice, a treia asupra inițiativelor de cetățenie activă. În toate cele trei etape pot fi desfășurate și celelalte tipuri de activități, însă acestea se vor raporta conform calendarului. (În prima etapă doar activități educaționale, în a doua activități educaționale și practice, în a treia toate categoriile). Recomandăm desfășurarea activităților conform calendarului de concurs.

Componența echipelor
Atât pentru liceeni, cât și pentru juniori, o echipă poate fi formată din minimum 5 – maximum 30 de elevi și 1 – 5 profesori coordonatori.

Mărirea bugetului de premii pentru Juniori
Mai multe echipe de Juniori vor avea șansa să acceseze premiile în bani, fiind mărit bugetul premiilor.

Protocoalele de parteneriat semnate de noi, se vor trimite profesorilor coordonatori după primirea primului Raport de activitate (după ce echipa devine activă).