Scoala: Liceul Tehnologic Mihai Viteazul

Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr. 5

Parteneri

Despre

Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău a fost primul liceu industrial din judeţul Sălaj, inaugurat la 15.09.1969, odată cu reînfiinţarea acestui judeţ.

De-a lungul anilor, prin apariţia altor licee, denumirea i s-a modificat, de mai multe ori: Liceul Industrial nr. 2, Liceul Industrial nr. 3, Liceul de Construcţii, Liceul Industrial nr. 4, iar din anul 1993, Grupul Şcolar „Mihai Viteazul”.

Actualul Grup Şcolar, care este printre cele mai mari din judeţ (peste 45 clase de elevi), a pornit la drum cu doar două clase (72 elevi), fără clădire şi fără cadre didactice proprii. Liceul a funcţionat 2 ani (1969 – 1971) în incinta Liceului Teoretic Zalău, şi aproape 3 ani în incinta actualei şcoli „Mihai Eminescu”, unde cursurile se desfăşurau numai după-masa, inclusiv sâmbăta, din lipsă de spaţiu.

Cu forţe proprii, s-au construit 5 ateliere (1970-1972), sala de sport (1973), localul liceului, după un proiect unicat (1972-1974), 4 laboratoare de specialitate şi 5 săli de clasă.

În paralel cu aceste construcţii, elevii, cu sprijinul cadrelor didactice şi al maiştrilor instructori, au amenajat curtea liceului, spaţiile verzi, terenul de sport şi tot ceea ce era necesar bunei desfăşurări a procesului instructiv-educativ.

Totodată, fiecare cadru didactic şi-a proiectat, construit şi realizat, cu ajutorul elevilor, maiștrilor-instructori şi inginerilor, cabinetele de specialitate, laboratoarele, atelierele, sala de sport, baza sportivă. Spaţiile construite şi amenajate atunci există şi sunt funcţionale în prezent.

Ultimele stiri