Scoala: Liceul „Danubius” Călărași

Adresa: Str. Bărăganului, nr. 26

Parteneri

Despre

Deceniile 7 și 8 ale secolului XX au reprezentat perioade în care regimul Ceaușescu a pus un mare accent pe industrializare. În acest sens, a fost construit și Combinatul Siderurgic de la Călărași. Prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 577/12 iunie 1975 (art. 3) se înființează unele licee industriale, printre care și Liceul Industrial nr. 2 Călărași, actualul Liceu ”Danubius”, patronat de Combinatul Siderurgic Călărași și subordonat Ministerului Industriei Metalurgice.

Liceul Industrial nr. 2 Călărași a funcționat în primii ani școlari de la înființare (din 1975 până în 1979), în localul Liceului Industrial nr. 3 Călărași, în schimbul al doilea, după amiază între orele 14.00-20.00, folosindu-se de baza didactico-materială a acestuia.

În anul școlar 1978/1979, unitatea funcționează cu 33 clase și 1124 elevi. Prima promoție de elevi absolvenți ai treptei a II-a în cadrul liceului a fost cu 4 clase, astfel:

– mecanici mașini și utilaje

– prelucrători prin așchiere

– electromecanici

– construcții structuri

Dintre acești absolvenți, 20 au fost admiși în învățământul superior.

În anul școlar următor, Grupul școlar al Combinatului Siderurgic Călărași funcționează cu 37 clase și 1322 elevi. În 1979-1980, din inițiativa directorului Pantea, cu ajutorul forței de muncă a elevilor și maiștrilor instructori din școală, s-a construit un local provizoriu (baracă metalică) cu 13 săli de clasă, 8 ateliere alături, o hală de sudură, chiar în incinta curții Liceului Industrial nr. 3 Călărași.

În anul școlar 1980-1981, la profilurile existente s-au mai adăugat oțelari, laminoriști trefilatori, electromecanici. Liceul, care era deja un mamut școlar, funcționa cu 46 clase și 1661 elevi, învățământ liceal și profesional. Colectivul didactic a fost format din 89 cadre didactice: 3 directori, 53 profesori, 13 maiștri instructori, 20 ingineri din producție.

În toamna anului școlar 1981/1982, s-a dat în folosință o parte din complexul școlar care trebuia să aibă două localuri cu patru niveluri, cu 40 săli de clasă, laboratoare și cabinete de specialitate, 16 ateliere școlare cu 320 locuri, un internat cu 920 locuri, o cantină cu o capacitate de 2000 de mese servite în trei schimburi, o sală polivalentă și terenuri de sport.

Abia din 1990 toți elevii vor învăța în corpurile noi. Se discută acum, date fiind noile realități socio-politice și economice, despre profilul liceului și viitorul acestuia în peisajul educațional călărășean. În anul școlar 1990-1991, au apărut în planul de școlarizare  o clasă de educație fizică, o clasă de matematică-fizică și o clasă de chimie-biologie pe lângă cele care pregăteau profesional în domeniul mecanică, electronică, electromecanică, electric.

Numele Grupul Școlar „Danubius” a fost stabilit prin Hotărârea Ministerului Învățământului și Științei, ordinul 4741/1992, transmis de Inspectoratul Școlar pe 12 octombrie 1992, denumire sub care a funcționat din anul 1992-1993. Acest an a dat și ultima promoție de absolvenți în domeniul metalurgiei.

Începând cu anul școlar 1993-1994 și până în prezent, absolvenții învățământului profesional și tehnic au fost din domeniile: mecanică, electromecanică, electronică, telecomunicații și  automatizări.

Ca urmare a adoptării Legii Educației Naționale, denumirea unității s-a schimbat de la 1 septembrie 2012 din Grupul Școlar ,,Danubius” în Liceul ,,Danubius”. Numărul elevilor de la teoretic este aproximativ egal cu al celor de la tehnic, astfel încât s-a preferat denumirea simplă de liceu. Tot din această dată, în urma restructurării rețelei școlare a fost repartizată liceului, ca structură arondată, Grădinița cu Program Normal nr. 7.

Începând cu anul școlar 2014-2015, în unitate funcționează și clase de învățământ primar, iar din 2018-2019, și învățământ gimnazial. S-a diversificat și paleta specializărilor: la învățământ teoretic, a apărut profilul științe sociale, la învățământul tehnic, producție media, iar la învățământul profesional: meseria sudori.

Liceul ,,Danubius” reprezintă deja un nume în spațiul educațional călărășean, iar dezvoltarea acestuia va continua și în perioada următoare, date fiind schimbările recente din societatea românească, atuurile principale fiind baza materială, colectivul didactic și diversitatea ofertei educaționale.

Ultimele stiri