Scoala: Colegiul Național Silvania

Adresa: str. Unirii, nr. 1

Parteneri

Despre

Colegiul Naţional îşi sprijină renumele pe zecile de generaţii de absolvenţi, care s-au plasat în fruntea elitelor româneşti, şi pe promoţiile contemporane, care au dus deja faima şcolii lor în cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate. Dar sensul adevăratului succes al Colegiului Naţional „Silvania” din Zalău este dat prin aceea că nu-şi face faima doar prin supervalorile pe care le promovează, ci şi prin valoarea medie oferită societăţii. Când activitatea unui tânăr se fundamentează pe respectul pentru carte, deci pentru profesiune, şi fundamentală dăruire în muncă – oricare ar fi aceasta – , câştigul este maxim.

Valurile de învăţăcei şi dascăli ai venerabilei şcoli au tălăzuit, totdeauna, în făgaşul unei tradiţii, care a impus dăruire până la sacrificiu, în zidirea lucrurilor bine făcute. Dar tradiţia, aşa cum a fost ea croită în tiparele Academiei Mihăilene, s-a situat spre cinstea înaintaşilor noştri, întotdeauna în acord cu modernitatea, după vremuri şi cerinţele lor. A înainta, deci, în spiritul tradiţiei a însemnat mereu pentru şcoala noastră a se racorda la valorile de care tineretul are nevoie, pentru evoluţia lui firească, în spaţiul românesc şi în lume.

Slujitorii de astăzi ai Colegiului Naţional, elevi şi profesori, deopotrivă, avem permanent sentimentul că slujim la un altar care ne înnobilează prin simpla lui prezenţă încărcată de istorie, pe care-l sporim – înscriindu-ne şi noi în istorie – prin activitatea noastră cotidiană închinată cărţii, cunoaşterii şi educaţiei. Suntem onoraţi că aparţinem acestei şcoli. Suntem fericiţi că parte din viaţa noastră, din viitorul elevilor noştri, se plămădeşte în acest lăcaş. Ori tocmai acest sentiment de apartenenţă elitistă îi obligă, pe de-o parte, pe dascăli la păstrarea unei înalte ţinute profesionale, iar, pe de altă parte, pe elevi la dobândirea unui nivel intelectual şi comportamental, care garantează reuşita lor în viaţă. Ne recunoaştem, elevi şi profesorii lor, drept fii ai Colegiului Naţional, definitiv formaţi în „spiritul Naţionalului”, modelator de personalităţi, cariere şi destine.

Ultimele stiri