Scoala: Colegiul Economic

Adresa: str. Grivita nr. 188

Parteneri

Despre

  În anul 1925 în Călăraşi ia fiinţă , datorită strădaniei lui V.D.Marinescu , L.R.Săvulescu şi Aurel Ionescu  Isac, Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat înfiinţarea primei şcoli comerciale  sub denumirea de Şcoala Elementară de Comerţ . Şcoala a  funcţionat la început într-o sală pusă la disoziţie de liceul Ştirbei Vodă având  la conducerea sa ca director pe G.V.Constantinescu.  În anul 1928,  V.D. Marinescu, noul director instalat la conducerea şcolii,  înfiinţează Şcoala Superioară de Comerţ, care primea elevi cu 4 clase gimnaziale şi cu trei clase elementare de comerţ .În acelaşi an se finalizează prima parte a construcţiei de pe strada 1 Decembrie 1918 ,  care devine sediul celor două şcoli comerciale .

 Colegiul Economic Călăraşi de azi , ca instituţie educaţională  integrată  ce reuneşte toate formele de învăţământ preuniversitar ( primar , gimnazial , liceu teoretic -profil real, liceu tehnologic-profil servicii ) are ca viziune dezvoltarea şi consolidarea sa ca un adevărat pilon al formării generale şi economice din judeţul Călărasi , în contextul nevoii de europenizare şi de internaţionalizare a şcolii.

Misiunea Şcolii

           ♦Educarea tinerilor în spiritul valorilor şi  cetăteniei europene.

         ♦Formarea profesională în domeniul afacerilor prin promovarea şi încurajarea iniţiativei , a spiritului de competiţie  şi a antreprenoriatului pe tot cadrul vertical al instituţiei noastre , în scopul dobindirii de către elevi  a competenţelor de afaceri necesare asigurării unor şanse reale de reuşită profesională

           ♦Crearea unui mediu şcolar de disciplină şi securitate astfel încât şcoala să devină avanpostul educaţional al viitorului loc de muncă – şcoala ca întreprindere

 

Ultimele stiri